Home »

 
 

Program Hakkında

 

BİLİŞSEL BİLİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 

Program Başkanı: İnci Ayhan

Program Başkan Yardımcıları: Lucas Thorpe, Güneş Ünal

Yürütme Komitesi: İnci Ayhan, Mine Nakipoğlu, Albert Ali Salah, Cem Say, Lucas Thorpe, Güneş Ünal

Profesörler: H. Levent Akın, Ethem Alpaydın, Ayşecan Boduroğlu, Yağmur Denizhan, Tunga Güngör, Fikret Gürgen, Berna Kılınç, A.C. Cem Say, Ali Tekcan, Stephen Voss, Pınar Yolum, Burak Güçlü

Doçentler: Didar Akar, Haluk Bingöl, Elena Guerzoni, Mine Nakipoğlu, Arzucan Özgür, Albert Ali Salah, Mehmet Yiğit Gürdal

Doktor Öğretim Üyeleri: İnci Ayhan, Nazik Dinçtopal, Elif Ayisimi Duman, Pavel Logačev, Esra Mungan, Gaye Soley, Karanfil Soyhun, Lucas Thorpe, Emre Uğur, Güneş Ünal

Bilgisayar Mühendisliği, Dilbilim, Felsefe ve Psikoloji Bölüm/disiplinlerinin katkıları ile oluşturulmuş olan Bilişsel Bilim Yüksek Lisans Programı, öğrencileri bilişsel süreçlerin çeşitli yönleri ile tanıştırmayı amaçlamaktadır.

Programdan mezun olmak için öğrencilerin, en az 26/32 kredilik ders alarak başarılı olmaları ve akademik danışmanlarının gözetiminde bir yüksek lisans tezi hazırlayıp sunmaları gerekmektedir. Öğrenciler, programda temsil edilen dört Bölüm/disiplinden ikisini seçerek, bu iki alanın her birinden üçer ders, ve bunlara ilaveten iki de serbest seçmeli yüksek lisans dersi olmak üzere tam sekiz ders almak zorundadırlar.  İkinci yıllarında, ilk yıl uzmanlaştıkları iki alanın örtüştüğü bir konuda tez hazırlamaları gerekmektedir.

Öğrencilerin, seçmiş oldukları alanlardan alacakları derslerin belirlenmesinde program danışmanı kendilerine yardımcı olur ve her dönem için ders listesi, danışmanın onaylaması ile kesinleşir.

Programa girdikleri ilk yıl öğrencilerin bilimsel hazırlık yılıdır ve bu yıl içinde, programa hazırlanmak üzere lisans düzeyinde en fazla sekiz ders almaları gerekmektedir. Bu sekiz dersten dördü bilimsel hazırlık yılının ilk döneminde, programda temsil edilen dört alandan birer tane olmak üzere alınır.  İkinci dönemde ise, öğrenciler dört alandan ikisini seçerek bu iki alandan ikişer ders almak zorundadırlar. Dört alandan herhangi birinden lisans derecesine sahip öğrenciler, diğer üç alandan ikisini seçmek durumundadırlar.  Bilimsel hazırlık yılında ayrıca COGS 500  Bilişsel Bilime Giriş dersi alınacaktır. Bu dersleri (veya muadili dersleri) daha önce lisans programında almış öğrenciler danışman onayıyla bir veya daha çok dersten muaf sayılabilir.

Programdaki dersler ve bu derslerin dönemlere göre dağılımı aşağıdadır.

BİLİMSEL HAZIRLIK

 

 

 

Birinci Dönem

        Kredi/AKTS

İkinci Dönem

Kredi/AKTS

CMPE 150 Bilgi İşleme Giriş

3/8

 

Alan A’dan Seçmeli Ders*

3/6

LING  101   Dile ve Dilbilime Giriş

3/6

 

Alan A’dan Seçmeli Ders*

3/6

PSY      —  Alan seçmeli

3/6

 

Alan B’den Seçmeli Ders*

3/8

PHIL    —  Alan seçmeli

3/6

 

Alan B’den Seçmeli Ders*

3/8

COGS 500 Bilişsel Bilime Giriş

3/6

 

 
 

15/32

 

 

12/28

 

 

 

 

 

PROGRAM

 

 

 

 

Birinci Dönem

         Kredi/AKTS

İkinci Dönem     Kredi/AKTS
Alan 1’den Seçmeli Ders**

3/6

 

Alan 1’den Seçmeli Ders**

3/6

Alan 1’den Seçmeli Ders**

3/6

 

Alan 2’den Seçmeli Ders**

3/8

Alan 2’den Seçmeli Ders**

3/8

 

Alan 2’den Seçmeli Ders**

3/8

Serbest Seçmeli Ders

3/8

 

Serbest Seçmeli Ders

3/8

 

COGS 579 Lisansüstü Seminer  0/3
 

 

COGS 690 Yüksek Lisans Tezi 0/30
 

12/28 

 

 

12/63

 

 

 

 

 

Üçüncü Dönem

         Kredi/AKTS

Dördüncü Dönem     Kredi/AKTS
COGS 690 Yüksek Lisans Tezi

0/30

 

COGS 690 Yüksek Lisans Tezi 0/30
 

 

 

 

 

 

* Öğrenciler programa girdikleri telafi yılında iki farklı alan seçerek o iki alanda ders almak zorundadırlar.  Bu iki alanın da, mezun oldukları disiplinden farklı olması gerekmektedir.

** İlk yıl için belirlenmiş olan iki alan, telafi yılı için belirlenmiş olan alanlar ile aynı olmak zorunda değildir. Programda temsil edilen dört alandan birinde lisans derecesi sahibi bir öğrenci, ikinci yıl için, mezun olduğu disiplini iki alandan biri olarak seçebilir.

 

DERSLER 

Aşağıda Bilişsel Bilim öğrencisi olarak alabileceğiniz derslerin bir listesini görebilirsiniz. Bu listedeki her ders her dönem açılmayacağı ve onların yerine burada yer almayan başka dersler açılabileceği için lütfen kendinizi bu liste ile kısıtlamayın. Ayırca, bu listedeki derslerin çoğunu almak için dersi veren öğretim üyesinin onayına ihtiyacınız olacağını aklınızda bulundurun.

BİLİMSEL HAZIRLIK YILI

Bilgisayar Mühendisliği                               

 • CMPE 150 Bilgi İşleme Giriş (veya eşdeğer bir programlama dersi)
 • CMPE 210 Nesneye Yönelik Programlamanın Temelleri
 • CMPE 220 Kesikli Hesaplama Yapıları
 • CMPE 300 Algoritma Analizi
 • CMPE 350 Biçimsel Diller ve Makineler Kuramı
 • CMPE 434 Robotbilime Giriş
 • CMPE 480 Yapay Zekaya Giriş

Dilbilim

 • LING 101 Dile ve Dilbilime Giriş
 • LING 201 Sesbilim
 • LING 202 Biçimbilim
 • LING 203 Sözdizim
 • LING 305 Anlambilim
 • LING 316 Beyin ve Dil
 • LING 341 Toplumdilbilim
 • LING 350 Türkçe İşaret Dilinin Yapısı

Felsefe

 • PHIL 101 Felsefeye Giriş
 • PHIL 131 Mantık I
 • PHIL 222 Bilim Felsefesi
 • PHIL 232 Bilimsel Düşünce
 • PHIL 273 Bilgi Felsefesi
 • PHIL 284 Özgür İrade ve Determinizm
 • PHIL 301 Çağdaş Felsefe Sorunları
 • PHIL 342 Algı Sorunu
 • PHIL 357 Toplum Bilimleri Felsefesi
 • PHIL 372 Dil Felsefesi
 • PHIL 375 Zihin Felsefesi
 • PHIL 380 Edim Felsefesi
 • PHIL 382 Varlık Felsefesi
 • PHIL 400 Güncel Felsefe Konuları
 • PHIL 402 Ben
 • PHIL 420 İleri Bilim Felsefesi
 • PHIL 421 Akılcılık Kuramları
 • PHIL 422 Zihin ve Biliş
 • PHIL 480-498 ve PHIL 48A- 49Z Felsefede Özel Konular
 • PHIL 499 Bireysel Çalışma

Psikoloji                                                         

 • PSY 201 Psikoloji için İstatistiğe Giriş I
 • PSY 202 Psikoloji için İstatistiğe Giriş II
 • PSY 228  Bilişsel Psikoloji
 • PSY 233  Yaşam Boyu Gelişim Psikolojisi: Biyolojik ve Bilişsel Süreçler
 • PSY 271  Sinirbilime Giriş: Beyin ve Davranış
 • PSY 301  Sosyal Bilimlerde Yöntemler I
 • PSY 304  Deneysel Psikoloji
 • PSY 326  Bellek
 • PSY 327  Duyu ve Algılama
 • PSY 48A-Z Psikolojide Seçilmiş Konular

 ALAN SEÇMELİ DERSLERİ

Bilgisayar Mühendisliği

 • CMPE 530  Yapay Zekanın Matematiksel Temelleri
 • CMPE 532  Konuşma İşleme
 • CMPE 537  Bilgisayarla Görme
 • CMPE 540  Yapay Zekanın Prensipleri
 • CMPE 544  Örüntü Tanıma
 • CMPE 545  Yapay Sinir Ağları
 • CMPE 547 Bayesçi İstatistik ve Yapay Öğrenme
 • CMPE 561 Doğal Dil İşleme
 • CMPE 58Y Robotlarda Öğrenme
 • CMPE 590 Makine Tercüme
 • CMPE 59C Siber-fiziksel Sistemler
 • CMPE 59E Evrimsel Dinamikler
 • CMPE 59I Beyin Dinamikleri
 • CMPE 59M Etkileşim Dizaynı
 • CMPE 565  Özerk Robotlar
 • CMPE 630  Akıllı Denetim

Dilbilim***

 • LING 406  Dil ve Kimlik
 • LING 408  Dil ve Toplumsal Cinsiyet
 • LING 501  Sesbilim: Çeşitli Yaklaşımlar
 • LING 504 Anlambilim
 • LING 512  Biçimbilim
 • LING 522  İngilizce-Türkçe Karşıtsal Dilbilgisi ve Uygulaması
 • LING 541  Sözdizimi Kuramı
 • LING 480-499 Dilbilimde Özel Konular
 • LING 580-599 Dilbilim Kuramında Konular

Felsefe

 • PHIL 505  Bilgi Kuramı
 • PHIL 522 Matematiksel Mantık
 • PHIL 580-588, 591-599 Felsefede Özel Konular
 • PHIL 590  Yönlendirilmiş Çalışma
 • PHIL 644  Edim Felsefesi
 • PHIL 648  Dil Felsefesi
 • PHIL 652  Zihin Felsefesi
 • PHIL 674  Bilim Felsefesi Konuları
 • PHIL 676  Mantık Konuları
 • PHIL 682  Özgürlük ve Determinizm

Psikoloji

 • PSY 428 Dil Edinimi
 • PSY 501  İleri Araştırma Yöntemleri I
 • PSY 502  İleri Araştırma Yöntemleri II
 • PSY 511 Psikolojide Çağdaş Akımlar
 • PSY 521  İleri Bilişsel Psikoloji
 • PSY 528  Bellek
 • PSY 531  İleri Gelişim Psikolojisi
 • PSY 532  Bilişsel Gelişim
 • PSY 571 Psikobiyoloji
 • PSY 572 İleri Sinirbilim
 • PSY 588-591  Bilişsel Psikolojide Seçilmiş Konular

***Programın ikinci yılında seçtikleri alanlardan biri Dilbilim olan öğrencilerin bu alandan seçecekleri üç dersten birinin, “LING 501 Sesbilim: Çeşitli Yaklaşımlar” veya “LING 541  Sözdizimi Kuramı” olması zorunludur.

DİĞER DERSLER

 • COGS 500  Bilişsel Bilime Giriş
 • COGS 579  Lisansüstü Seminer
 • COGS 580 Bilişsel Bilimde Özel Konular: Bilişsel Robotbilim
 • COGS 581 Bilişsel Bilimde Özel Konular: Bilişsel Sistemler