Home » Duyurular » Tez Savunması

 
 

Tez Savunması

 

Elise Anne Constance Michon’un Yüksek Lisans Tez Savunması

Tez Başlığı: ‘Velir or Veler? Exploring Adults’ Implicit Knowledge of an Irregular Verbal Pattern: The Turkish Aorist’

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Mine Nakipoğlu
Eş Danışman: Yard. Doç. Dr. Arzucan Özgür

Tarih: 30 Haziran 2017
Saat: 11.00
Yer: John Freely Hall 321

İlgili herkes davetlidir.